[
[
[
CopySafe eBook Store
   
[
line
[
    Category: 
 
  
  Category Study Aids Advanced Search 
Note that prices will be quoted in the author's currency, so you can only buy from one author at a time.
EMP1 H1 Consument
Author: Drs T.A.van der Kleij en R. Wonink
Price: €1.99 (Euro)
Een exercitie aan de hand van de Eindtermen VMBO TL/GL 2014 (2015), zoals opgesteld door het College voor Examens vwo, havo, vmbo, te Utrecht. De methode is concentrisch van opbouw. Excl. 6% btw
EMP10 H9 Economisch rekenen deel I
Author: Ramon Wonink en Drs T.A. van der Kleij
Price: €1.99 (Euro)
Dit hoofdstuk sluit aan bij de theoretische kennis opgedaan in de hoofdstukken 1 tot en met 8 en er wordt een relatie gelegd tussen de economische opgaven en wiskundige rekenvaardigheden. Excl. 6% btw
EMP11 H9 Economisch rekenen deel II
Author: Ramon Wonink en Drs T.A. van der Kleij
Price: €1.99 (Euro)
Dit hoofdstuk sluit aan bij de theoretische kennis opgedaan in de hoofdstukken 1 tot en met 8 en er wordt een relatie gelegd tussen de economische opgaven en wiskundige rekenvaardigheden. Excl. 6% btw
EMP12 H9 Economisch rekenen - uitwerkingen
Author: Ramon Wonink en Drs T.A. van der Kleij
Price: €1.99 (Euro)
Uitwerkingen van de opgaven uit Economisch rekenen deel I en II. Excl. 6% btw
EMP13 H9 Economisch rekenen compleet
Author: Ramon Wonink en Drs T.A. van der Kleij
Price: €4.99 (Euro)
Dit hoofdstuk sluit aan bij de theoretische kennis opgedaan in de hoofdstukken 1 tot en met 8 en er wordt een relatie gelegd tussen de economische opgaven en wiskundige rekenvaardigheden. Excl. 6% btw
EMP15 Werkboek 2003 - 2006 Historie
Author: Drs T.A. van der Kleij en Ramon Wonink
Price: €1.99 (Euro)
Werkboek samengesteld aan de hand van de examenopgaven VMBO 2003 - 2003 opgesteld door het Cito te Arnhem. De uitwerkingen zijn apart verkrijgbaar onder bestelnummer EMP 16. Ecl. 6% btw

  Page:    1    2   3   4 

 SHARE this PAGE 
  Copy protect video and movies


Copyright © 1998-2019 ArtistScope. All Rights Reserved.
[