Online Book Store

EMP12 H9 Economisch rekenen - uitwerkingenAuthor: Ramon Wonink en Drs T.A. van der Kleij

Price: €1.99 (Euro)Uitwerkingen van de opgaven uit Economisch rekenen deel I en II. Excl. 6% btw

Bij het vak economie moet de leerling kunnen rekenen. Daarom is het van belang dat deze vaardigheden worden getraind. De leerling moet bij het eindexamen economische opgaven kunnen omzetten naar rekenkundige formules. In de praktijk blijkt dat in de wiskundeles de geleerde rekenvaardigheden niet altijd herkend worden in de economische opgaven en daardoor ook niet kunnen worden toegepast. In hoofdstuk I en II wordt een relatie gelegd tussen de wiskundige rekenvaardigheden en de economische opgaven.Click for more eBooks from this publisher.


facebook
twitter
email
Live Customer Service